Genealogie rodiny 

Ingvort, Tikalský, Matějíček, Brantl

Vítejte na mé rodopisné stránce 

Milý návštěvníku, tato stránka je sumářem mého dlouholetého pátrání po předcích mého otce Jiřího Inquorta (1944-2014) a mojí matky Jany rozené Matějíčkové (1950-2012). Předkládám vám nejenom podrobnou historii rodů svých přímých předků, ale i přehledný genealogický diagram - genealogický strom v podobě tzv. rodového vývodu - ke zobrazení níže. Tento způsob prezentace rodopisného bádání zahrnuje všechny předky výchozí osoby po mužské i ženské linii, tedy po meči i po přeslici. Postupoval jsem tak, že jsem od hlavních osob, od výchozího manželského páru (v tomto případě tedy od Jiřího a Jany), vyhledal v minulých generacích všechny další manželské páry. 

Moji rodiče pocházejí z rodiny Ingvortů, Tikalských, Matějíčků a Brantlů. Tyto rody jsou také určující pro vytvoření čtyř hlavních kapitol mé rodové linie a tohoto rodinného webu. 

Příjmení Ingvort (ve všech variantách své podoby; např. v mém případě Inquort) a příjmení Tikalský jsou natolik ojedinělá a vzácná, že se zde bezesporu všichni nositelé těchto příjmení dočtou o svých kořenech. Nevím zatím o nikom dalším, kdo by měl takto zpracovanou genealogii těchto obou rodů. 

Příjmení Matějíček a Brantl nejsou již tak raritní, tudíž jen na úvod upřesňuji, že moji předci Matějíčkovi (původně Matějčkovi) pocházejí z Bílkovic a Měchnova na Divišovsku a moji předci Brantlovi z pražského měšťanského prostředí, přičemž nejstarší z mé rodiny Brantlů - Cölestin Brantl byl právníkem, justiciářem na žamberském panství hrabat z Bubna a Litic a jeho syn Karel Brantl byl silniční a železniční inženýr, technik, historik, archeolog a především zdatný kreslíř starých hradišť, hradů a tvrzí. Karel působil v Novém Boru a v Doksech, ještě za jeho života se jeho rodina přesunula do Prahy a poté částečně i do Vídně (Karel zde i zemřel), jeden z jeho vnuků byl lékárníkem a majitelem farmaceutických preparátů v Curychu ve Švýcarech. Předpokládám, že by moji příbuzní měli žít u nás a někteří v Rakousku a ve Švýcarsku.

Pokud zde objevíte své předky či příbuzné a máte-li k nim nějaké upřesnění či nějaký dotaz, uvítám jakoukoliv informaci od Vás pro případné rozšíření či vylepšení společného rodopisu. Ve své databázi mám aktuálně 1467 osob, přičemž se mi v některých rodových větvích podařilo zahloubat i o 14 generací zpět.
Ke komunikaci se mnou můžete využít připravený formulář pod odkazem Kontakt

K mojí činnosti hudební a literární slouží web - https://inquortovo.webnode.cz/

Přeji vám příjemné čtení...

A vlastně ještě jedna drobná prosba či spíše připomínka - Informace setříděné na této stránce jsou výsledkem mého dlouholetého a pečlivého bádání, prosím, ctěte mou práci a mé autorství a pokud budete jakýmkoliv způsobem nakládat s mými texty, nezapomeňte uvádět jejich zdroj; stažení textů, obrázků a jejich umístění do své webové či jiné prezentace vyžaduje svolení jeho autora, tedy mě. 

English: These pages contain family trees of my relatives. If you have some question or if you will find some incorrect information or you are able to provide some missing information please let me know. The database now contains 1467 persons.

Můj děda Josef Inquort (1919-1981) v první řadě vpravo, spolu s bratrem Karlem (*1922) a Jiřím Ingvortem (*1925); stojící pánové vpravo - zleva můj praděda Bohumil Ingvort (1884-1954) a jeho mladší bratr František (*1897)

Copyright (c) René Inquort
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky